Zásady ochrany osobných údajů

Zásady ochrany a spracování osobních údajů

1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., O některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy na ochranu osobních údajů.

2. Pro účely užívání služby serveru a mobilní aplikace inzerentům a zájemcům, zejména vkládání inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi inzerentem a zájemcům, je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Inzerenta a zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Inzerentům nebo zájemcům při užívání serveru (email, telefon, ipadresa , cookie, inzertní ID při mobilní aplikaci, popisné a fakturační údaje u plateb).

3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, protože je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Inzerent a zájemce užívají služby serveru a mobilní aplikace, a jejíž stranou je inzerent nebo zájemce, jako subjekt osobních údajů.

4. V konkrétních případech může provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 2. a 3. podmínek, pokud je toto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracování osobních údajů.

5. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli zprávy, obsahující informace o novinkách, které portál službyCZ nabízí.

6. Na zobrazování reklam návštěvníkům našich webových stránek využíváme služby reklamních společností třetí strany. Tyto společnosti mohou použít informace (neobsahující vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo) o vašich návštěvách na těchto a jiných webových stránkách s cílem poskytnout reklamy o zboží a službách, které vás zajímají.

Kontakt: info@sluzbycz.cz